Dr. W.H.M. Smeets
Kasteel Aldengoorstraat 15E
6222 WH Maastricht
06-10751737


BTW: NL1571.76.642.B01- KvK: 14106996
ING: 3762802 - IBAN: NL 19 - PSTB 0003 7628 02 - BIC PSTBNL21
Informatie over Wiel Smeets
Onderzoek naar jongeren en hun spiritualiteit
Advies bij spirituele begeleiding van jongeren
» Beleidsonderzoek en
   beleidsadvies

» Lezingen en workshops
» Coaching van vakkrachten

Individuele spirituele begeleiding
Publicaties en lezingen
» Artikels

Boeken
» Tegenstrijdig Ongeloof
» Verleiden tot God
» Is er leven na de dood?
   + toelichtende artikels!

Advies bij spirituele begeleiding van jongeren
» Beleidsonderzoek en beleidsadvies

Voorbeeld 1: de Zusters Franciscanessen van Denekamp

De Zusters van Denekamp hebben altijd al een sterke apostolische betrokkenheid gehad op jeugd en jongeren. In februari 2005 werd besloten om mij in te huren als beleidsadviseur bij het opbouwen van jongerenwerk. Als we iets voor jongeren willen blijven betekenen, hoe pakken we dat dan aan? En wie moet de begeleiding van de jongeren op zich nemen?

Doelstelling

Na enkele sessies met een groepje zusters werd de doelstelling van het jongerenwerk als volgt geformuleerd:

We willen jongeren van dienst zijn bij hún existentiële zoeken, o.a. door hen kennis te laten maken met ons religieus leven.

Doelgroepen benaderen
Een mooie doelstelling. En hoe krijg je nu jongeren zo ver dat ze naar Denekamp komen? Ik benader voor de zusters groepen jongeren in Twente die een levensbeschouwelijke doelstelling hebben: jongerenkoren, de PABO, zorgopleidingen, middelbare schoolklassen en vormselgroepen.

Voorbeeld 2: Het St. Maartenscollege in Maastricht

Op 10 en 11 april 2006 bezochten in totaal 350 leerlingen van het St. Maartenscollege in totaal 8 kloosters in de omgeving van Maastricht.
Het idee voor het 'kloosterproject' werd door mij in september 2005 aan de school aangeboden in opdracht van de Stichting Opleiding Catechese Maastricht.
In de maanden daarna werd het project verder uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit mw. N. de Kruik (Protestants jeugdwerk) en rector C. van Hilten en de leerkrachten Th. Heijnens (levensbeschouwing) en J. Gerits (geschiedenis). Er werden kloosters benaderd en programma's uitgewerkt voor de bezoeken.
Ook werden er lessen voorbereid over het kloosterleven (voor de vakken 'geschiedenis' en 'levensbeschouwing'). Sommige lessen werden verzorgd door pastoor Mattie Jeukens ofm en mijzelf.
En de leerlingen kregen vragenlijsten voorgeschoteld.
Sommige kloosterbezoeken werden gefilmd. Na afloop van de kloosterbezoeken kregen de leerlingen opnieuw vragen voorgeschoteld ('Klopte je beeld van de kloosterling?; Welk antwoord heb je gekregen op je vragen?).
De filmopnamen en de vragenlijsten worden door mij bestudeerd. In hoeverre heeft het kloosterbezoek effect gehad op de wijze waarop de leerlingen denken over kloosterleven en hun eigen leven? Wat zou verbeterd kunnen worden in de opzet van het kloosterproject?

© 2005-2015 Wiel Smeets / Feel The Fire Pages - logo-illustratie Venne Huisman - muziek ©Jos Smeets