Advies bij spirituele begeleiding van jongeren
Ľ Coaching van vakkrachten

Voorbeeld 1: de Zusters Franciscanessen van Denekamp

Zr. Christella en zr. Reinalda (twee jonge Indonesische zusters) voeren het jongerenwerk uit. Ze krijgen van mij ter plekke een opleiding tot mystagogisch jongerenwerker.
- Interviewen van jongeren met het doel om zich (meer) in te leven in de religieuze beginsituatie van Nederlandse jongeren.
- We ontwerpen samen programma's voor verschillende doelgroepen (nu nog vooral vormselgroepen en jongerenkoren).
- De uitvoering van deze programma's wordt gefilmd en aan de hand van de opnamen wordt geŽvalueerd (wat ging goed?; wat kan verbeterd worden?).

Voorbeeld 2: Het St. Maartenscollege in Maastricht

De sectie levensbeschouwing heeft lessen verzorgd ter voorbereiding van kloosterbezoeken (zie onder 'beleidsadvies'). Deze lessen heb ik samen met hen voorbereid en sommige zelf gegeven.
Het ging er met name om om het kloosterbezoek optimaal te benutten ter stimulering van de existentiŽle zelfreflectie van de leerlingen. De leerlingen werd een vragenlijst voorgelegd met vragen als:
- Wat is volgens jou de belangrijkste reden waarom iemand voor kloosterleven kiest?;
- Welke vragen zou je zo'n kloosterling willen stellen?;
- Wat vind je ervan dat ze kiezen voor een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid?;
- Wat vind jijzelf belangrijk om te 'hebben'?;
- Welke leefvorm zie je voor jou weggelegd (trouwen?)?