Dr. W.H.M. Smeets
Kasteel Aldengoorstraat 15E
6222 WH Maastricht
06-10751737


BTW: NL1571.76.642.B01- KvK: 14106996
ING: 3762802 - IBAN: NL 19 - PSTB 0003 7628 02 - BIC PSTBNL21
Informatie over Wiel Smeets
Onderzoek naar jongeren en hun spiritualiteit
Advies bij spirituele begeleiding van jongeren
» Beleidsonderzoek en
   beleidsadvies

» Lezingen en workshops
» Coaching van vakkrachten

Individuele spirituele begeleiding
Publicaties en lezingen
» Artikels

Boeken
» Tegenstrijdig Ongeloof
» Verleiden tot God
» Is er leven na de dood?
   + toelichtende artikels!

Boeken
» Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Eigentijdse antwoorden op veelgestelde vragen.

Bestellen:
maak 15 euro over op ING: 3762802 onder vermelding van 'Leven na de Dood' en uw naam en adres.

Samenvatting:

‘Stopt het bewustzijn op het moment dat onze hersenen sterven? Of is er nog ‘iets’ hierna? En is dat wat ons na de dood te wachten staat een ondoorgrondelijk mysterie waar we maar beter over kunnen zwijgen? Volgens Wiel Smeets valt er wel degelijk iets te weten over het hiernamaals. In dit boek beantwoordt de auteur op eigentijdse wijze veelgestelde vragen over oude geloofsnoties als de onsterfelijke ziel, de hel, het vagevuur, engelen en de hemel. De antwoorden zijn gebaseerd op recent onderzoek naar bijna-doodervaringen en hedendaagse natuurkundige inzichten. De bevindingen van deze studies vertonen zeer opmerkelijke overeenkomsten met oude teksten van christelijke mystici. Is het wel terecht dat we geloofsnoties over het hiernamaals puur symbolisch zijn gaan opvatten?’. (Kafttekst Lannoo)

Artikels:

Toelichtende internetartikels op 'Is er leven na de dood?':
  1. De verlegenheid van de academische theologie met ‘leven na de dood’
  2. De verlopen houdbaarheidsdatum van het materialistische paradigma
  3. Kwantumfysica en neoplatonisme over geest en materie
  4. Dionysius en andere mystici over bestaanslagen en hun geestelijke bewoners
  5. Tegenstrijdige lagen van bewustzijn
  6. Hoe plausibel is reïncarnatiegeloof?
  7. De wet van aantrekking: contingentie is een illusie
  8. Mystagogisch werken met speelfilms over leven na de dood© 2005-2015 Wiel Smeets / Feel The Fire Pages - logo-illustratie Venne Huisman - muziek ©Jos Smeets